NÁVOD NA POUŽITÍ, ÚDRŽBU A OBSLUHU

Jednoranná puška Typ 100F a 200 F je určena pro sportovní střelbu. Ke střelbě jsou určeny pouze náboje 6 mm ME, tuzemské i zahraniční výroby, odpovídající ustanovení CIP.

Před zahájením střelby vyčistíme vývrt hlavně včetně nábojové komory do sucha.

Závěr a kluzné plochy pouzdra závěru mohou být lehce namazány.

Model 200F je vybaven rybinovou drážkou pro montáž optického zaměřovače. Šířka drážky je 10mm. Doporučuje se používat montáže s výškou min. 35mm (měřeno na osu optiky).

Nabíjení zbraně:

Pomocí kličky otočíme závěrem tak, aby klička byla v kolmé poloze na dorazu. Mírným tahem dozadu posuneme závěr do zadní polohy a zasuneme náboj do nábojové komory. Uchopíme kličku, pomocí které se závěr pootáčí a posouvá ve směru osy. Posunutím závěru do přední polohy a pootočením na doraz je zbraň uzamčena a připravena ke střelbě. Zbraň lze zajistit povytažením a pootočením kladívka tak, aby pojistný kolík zapadl do vybrání v pouzdře závěru. Tím je zablokován napnutý bicí mechanismus. Odjištění probíhá opačným způsobem. Střelba ze zbraně se uskuteční po zamíření tlakem na spoušť. Nikdy nespouštíme bicí mechanismus bez vloženého náboje, úderem zápalníku by mohlo dojít k poškození nábojové komory. Pokud chceme výstřel opakovat, dáme kličku do kolmé polohy a trhnutím celým závěrem dozadu vyhodíme nábojnici z nábojové komory, zasuneme nový náboj a cyklus opakujeme.

Rozebrání zbraně:

Povolíme a vyšroubujeme spojovací šroub. Vyjmeme celý systém z pažby a pažbu odložíme. Kličku závěru dáme do kolmé polohy a vysuneme závěr až na doraz. Pak zmáčkneme spoušť tak, až sama drží opřená o pouzdro závěru a vysuneme celý závěr z pouzdra závěru. Spoušť vrátíme do původní polohy. Zbraň je připravena k čištění a k uložení do transportního obalu (kazety).

Několik zásad při střelbě:

a) Ke střelbě používáme pouze kvalitní a nezkorodované náboje vyjmuté z původního balení.
b) Nepoužíváme náboje, které upadly na zem bez jejich důkladného očištění.
c) Při střelbě používáme vhodné ochrany sluchu a oči chráníme brýlemi.
d) Nedoporučujeme střílet ze zaolejované zbraně.
e) Pozor: pokud máme náboj v nábojové komoře a nehodláme hned střílet, vždy zbraň zajistíme. Nikdy nevypouštíme kladívko pomocí spouště do střední polohy, pokud je v nábojové komoře náboj. Pokud chceme vyjmout nevystřelený náboj, nemusíme zbraň odjišťovat, pouze dáme kličku závěru do kolmé polohy, závěr sám odskočí a vytahovač vysune nevystřelený náboj z nábojové komory.

Čištění zbraně:

Hlaveň čistíme zásadně od nábojové komory vytěrákem s měkkým povrchem za pomoci koudele, vaty nebo měkké seprané bavlněné textilie. K čištění i konzervaci používáme pouze značkové čisticí a konzervační prostředky určené pro zbraně.

Vývrt a nábojovou komoru čistíme ihned po ukončení střelby. Po vyčištění zbraň lehce nakonzervujeme. Nestřílíme-li ze zbraně, kontrolujeme cca jednou měsíčně stav zbraně a v případě nutnosti obnovíme konzervaci. Nedoporučuje se čistit zbraň kovovými kartáčky. Pro odstranění zplodin hoření používejte pouze měkké (dřevěné, plastové) nástroje.

Výrobce nenese odpovědnost za zbraně opravované svépomocí.

Doporučujeme jednou ročně nechat zbraň prohlédnout a vyčistit v odborné dílně.

Dodržování těchto zásad a doporučení zajistí bezchybnou funkci zbraně i její precizi.

ZBRAŇ IHNED PO STŘELBĚ ČISTĚTE!

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží optického zaměřovače nebo použitím nevhodné montáže.

Opravy:

Provádění oprav svépomocí není dovoleno. Opravy může provádět pouze odborná opravna, jinak výrobce nebere odpovědnost za případné následky (i v záruční době tak dojde k zániku záruky).

Skladování:

Zbraň je nutno přechovávat v suchém a bezprašném prostředí, bez výkyvů teplot, aby nedocházelo k orosení zbraně, čímž může docházet ke korozi kovových částí a porušení impregnace dřeva – v takovém případě doporučujeme zbraň ihned vyčistit a znovu nakonzervovat. Doporučujeme rovněž nejméně jednou za půl roku zbraň vyčistit a nakonzervovat i v případě, že se z ní nestřílelo, a jednou za rok provézt odbornou prohlídku a promazání všech (i vnitřních) mechanizmů zbraně.

DODRŽENÍM TĚCHTO ZÁSAD VYUŽIJETE PLNĚ ŽIVOTNOST ZBRANĚ, PŘEDEVŠÍM VÝVRTU.

Záruka:

Výrobní závod poskytuje záruku na funkci a precizi zbraně po dobu 2 let.

Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadami materiálu, tepelného zpracování nebo vadnou výrobu.

Na záruční opravu má nárok pouze první majitel zbraně, který předloží se zbraní i záruční list potvrzený prodejnou, která zbraň prodala. V případě splnění záručních podmínek hradí opravu zbraně, zabalené v originálním obalu, výrobce.

Záruka se neposkytuje na závady vzniklé neodborným opravováním, nedbalým nebo násilným zacházením a neodborným skladováním.